Michalici

Nowe obowiązki duszpasterskie

06-09-2019

facebook twitter
Na nowy rok pracy duszpasterskiej i podejmowanych obowiązków życzymy wielu sił i wytrwałości!

NOWE OBOWIĄZKI DUSZPASTERSKIE 2019/2020

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA
– Proboszcz parafii i przełożony domu
– Kancelaria parafialna
– Ojciec duchowny dekanatu jelonkowskiego
– Żywy różaniec dorosłych
– Caritas parafialna
– Bractwo adoracyjne
– Liturgiczna Schola Dorosłych
– przyjmowanie chrztów

Ks. prefekt Jarosław Witkowski CSMA
– Wikariusz parafialny i prefekt domu
– Kancelaria parafialna
– Katecheta w SP 357
– Kurs przedmałżeński Gaudium et spes
– Czciciele i Rycerze św. Michała Archanioła (msza o uwolnienie)

Ks. Marek Posełkiewicz CSMA
– Dyrektor Ośrodka Michael
– Rodzinne świętowanie niedzieli
– Wspólnota ewangelizacyjna Promisja
– Msza św. dla dzieci

Ks. Józef Kowal CSMA
– Ojciec Duchowny domy zakonnego
– Chorzy w I piątek miesiąca
– Chorzy na wezwanie
– Domowy Kościół (1 krąg)
– Wspólnota Krwi Chrystusa

Ks. Bogdan Gospodarczyk CSMA
– Przygotowanie dorosłych do sakramentów
– Indywidualny kurs przedmałżeński
– pomoc w kancelarii
– Warsztaty ikonograficzne
– Michalickie Orędownictwo Dusz Czyśćcowych
– Wypominki roczne
– Kronika
– Domowy Kościół (1 krąg)
– przyjmowanie chrztów

Ks. Wojciech Szymański CSMA
– Katecheta w SP 357
– Przygotowanie do I Komunii św.
– Odnowa w Duchu Świętym
– Chorzy w I piątek miesiąca (koordynator)
– Katecheza chrzcielna
– Msza św. dla dzieci
– Oaza Dzieci Bożych
– Domowy Kościół (1 krąg)

Ks. Kamil Kędzior CSMA
– Katecheta w SP 321
– Oaza Nowego Życia
– Przygotowanie do I Komunii
– Domowy Kościół (1 krąg)
– Chorzy w I piątek miesiąca
– Kurs przedmałżeński Wieczory dla narzeczonych

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA
– Katecheta w SP 357
– Gazetka parafialna „Nasza Parafia”
– Strona internetowa
– Chorzy w I piątek miesiąca
– Rocznica Komunii
– Spotkania biblijne
– Biblioteka parafialna
– Katechezy dla dorosłych
– Domowy Kościół (1 krąg)
– Działalność publicystyczna i przygotowanie broszury Drogi Krzyżowej
– Szkoła Kierowników Duchowych

Ks. Michał Mazur CSMA
– Katecheta w SP 357
– Duszpasterstwo akademickie
– Bierzmowani
– Akademia pod Aniołkami
– Domowy Kościół (1 krąg)
– Odpowiedzialny za liturgię

Ks. Krystian Rosada CSMA
– Katecheta w SP 321
– Kancelaria parafialna
– Planowanie grafików posług
– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Domowy Kościół (1 krąg): koordynator
– Odpowiedzialny za liturgię
– Chorzy w I piątek miesiąca

POMOC DUSZPASTERSKA:


ks. Mieczysław Gładysz


ks. Jan Sereda (Rodzina Radia Maryja),


ks. Janusz Rzucidło,


ks. Józef Przeklasa (emeryt),


ks. Tadeusz Ruszkowski,

ks. Julian Gądek (kapelan sióstr)

br. Marian Świerczewski (emeryt)