Michalici

Nowe twarze w naszej parafii

01-09-2021

facebook twitter
Poznajmy nowych michalitów i siostry michalitki, którzy od tego roku będą posługiwać w naszej parafii.

Ksiądz Piotr Gołębiewski CSMA urodził się 25 lutego 1980 roku w Toruniu. Związany z michalicką parafią na toruńskich Rybakach. Do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w 2001 roku. Ukończył teologiczne studia magisterskie na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy przy Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 2009 roku. Dotychczas pracował w Miejscu Piastowym, Gnieźnie, Słupnie i Nowej Słupi. Od początku posługi kapłańskiej związany z katechizacją w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przez wiele lat prowadził Grupę św. Michała Archanioła w Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. Od sierpnia 2021 – decyzją przełożonego generalnego – skierowany do pracy na Bemowie, gdzie podejmuje obowiązki katechety i duszpasterza.

Ksiądz Maksymilian Wójtowicz CSMA do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w 2009 roku i po odbyciu rocznego nowicjatu złożył pierwszą profesję zakonną 8 września 2010 roku.

Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy afiliowanym pod Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.  Zwieńczył je obroną pracy magisterskiej pt. „Historia Parafii Dulcza Wielka w latach 1939-2017 ” napisaną pod kierownictwem o. prof. dr. hab. Ks. Jacka Urbana na seminarium naukowym z Historii Kościoła.

W okresie seminaryjnym w Krakowie udzielał się w zespole powołaniowym, współtworzył aranżacje nowych piosenek zespołu „Michael”, a także był organistą w kaplicy seminaryjnej. Z chęcią opiekował się starszymi, lubi sport piłkę nożną, tenis stołowy oraz siatkówkę.  Został wyświęcony na kapłana 13 maja  2017  roku przez ks. bp. Józefa Dąbrowskiego CSMA. Pracował w Parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie gdzie założył scholę dziecięcą, nagrał 2 płyty z dziećmi, był inicjatorem festynów parafialnych, założył chór parafialny, pomagał przy budowie kościoła. Następnie pracował w szkołach katolickich w Krośnie jako prefekt. Tam również nagrał płytę kolęd z dziećmi, wspólnie z dyrekcją i zgromadzeniem współpracował przy utworzeniu placu zabaw, a także na koniec roku zorganizował festyn rodzinny.

Od sierpnia decyzją Ojca Generała został skierowany do naszej  parafii w, gdzie pełnić będzie obowiązki duszpasterza i katechety.

Brat Błażej Kuc CSMA

Brat Błażej Kuc CSMA urodził się 15 kwietnia 1980 roku w Koszalinie. Do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił w 2018 roku i po odbyciu rocznego nowicjatu złożył pierwszą profesję zakonną 8 września 2019 roku.

W okresie seminaryjnym 2019-2021 pełnił funkcję kronikarza, zakrystianina. Pełnił również posługę opieki nad 90 letnim księdzem krakowskiego seminarium.

brat Błażej jest pracownikiem socjalnym o specjalizacji praca z rodziną z problemami opiekuńczo - wychowawczymi oraz socjoterapeutą.

Zanim wstąpił do Zgromadzenia pracował w kilku domach dziecka na terenie pomorza zachodniego,jak również w pomocy społecznej poświęcając się pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającą lub usamodzielnianą w rodzinach zastępczych oraz w domach dziecka.

Decyzją Ojca Generała od dnia 20 sierpnia 2021 został skierowany do naszej parafii.

Siostra Wenancja Mielniczek CSSMA urodziła się 18 stycznia 1971 roku w Woli Roźwienickiej k/Jarosławia. Do Zgromadzenia Śióstr Świętego Michała Archanioła wstąpiła w 1989 roku i po odbyciu rocznego postulatu i dwóch lat nowicjatu 9 sierpnia 1992 roku złożyła pierwszą profesję zakonną. Po złożeniu profesji podjęła

pracę w domach zakonnych Sióstr Michalitek. W 1997 roku złożyła profesję wieczystą.

W 2000 roku została skierowana do pracy w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" jako wychowawca. Jednocześnie rozpoczęła studia pedagogiczne na KUL Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym w Stalowej Woli. Pracę wychowawczą kontynuowała do 2015 roku.

Od sierpnia 2015 roku decyzją Matki Generalnej została skierowana do pracy w zakrystii na Monte Sant'Angelo we Włoszech. Po sześciu latach wróciła do Polski, aby podjąć posługę w zakrystii w Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie.

Siostra Monika Gronek CSSMA ur. 25 stycznia 1978 r. Pochodzi z Podkarpacia, z miejscowość Nienaszów. Do Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła wstąpiła w 2001 r. Po formacji wstępnej 16 lipca 2005 r. złożyła pierwsze śluby zakonne. Na początku życia zakonnego przez 3 lata pracowała jako zakrystianka  i pomoc w przedszkolu. 19 czerwca 2010 r. - w 5. rocznicę beatyfikacji bł. ks. Bronisława Markiewicza – złożyła profesję wieczystą. Po ślubach wieczystych, w 2010 r. podjęła studia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, które ukończyła obroną pracy licencjackiej w 2013 r.  Przez 7 lat pracowała w sekretariacie generalnym Zgromadzenia w Miejscu Piastowym. W 2016 r. decyzją Zarządu Zgromadzenia została skierowana na studia Teologiczne, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie i do posługi na warszawskim Bemowie. Po czterech latach pobytu w Warszawie, wróciła do Miejsca Piastowego, do pracy w sekretariacie generalnym. W 2020 r. rozpoczęła również trzyletnie Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu Antropologii, Psychologii i Pedagogiki Chrześcijańskiej na Ignatianum w Krakowie. Po roku nieobecności, Siostra ponowie wróciła do Warszawy, na Bemowo by kontynuować studia.

Życzymy im wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa, niegasnącego zapału duszpasterskiego oraz radosnej satysfakcji z rozpoczęcia swojej posługi w Parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. Polecamy ich pamięci modlitewnej wszystkich czytających te słowa.