Michalici

Odpust parafialny

28-05-2022

facebook twitter
Słowo Księdza Proboszcza na niedzielę odpustu parafialnego, którą przeżywamy 29 maja.

Odpust parafialny jest  naszą doroczną uroczystością ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów, którą co roku obchodzimy w ostatnią niedzielę maja. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia i inne dobre uczynki czy modlitwy.
Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki, jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki to spowiedź sakramentalna (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień), Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca  i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
Możliwość zyskania odpustu sprawiała kiedyś, że na odpust ściągała cała okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania i wspólnotowego świętowania. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadzi specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosi też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga i prośmy Patronkę naszej Parafii słowami modlitwy:
„Niepokalana Dziewico Maryjo i Królowo Aniołów! Bóg obdarzył Cię od początku mocą i powierzył Ci zmiażdżenie głowy szatana. Pokornie Cię błagamy: poślij swoje niebiańskie zastępy, aby zwycięsko pokonały duchy piekielne, zniweczyły ich zamiary oraz strąciły w przepaść. Potężna Matko Boża, poślij również swoje zwycięskie wojska niebieskie do walki z wysłannikami piekła wśród ludzi, zniszcz przewrotne plany bezbożnych i okryj hańbą wszystkich, którzy pragną czynić zło. Daj im światło poznania i łaskę nawrócenia, aby mogli wielbić Trójjedynego Boga i również Tobie oddali cześć. Spraw, aby za Twoją przyczyną wszędzie zwyciężyła prawda. Toruj drogę sprawiedliwości! Amen”.

ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA