Michalici

Ostatnie spotkanie formacyjne "B9 - Bożej Dziewiątki"

06-06-2023

facebook twitter
2 czerwca w pierwszy piątek miesiąca odbyło się 9 i zarazem ostatnie spotkanie programu duszpasterskiego "B9 - Boża Dziewiątka".

Punktualnie o godz. 17:00 zgromadziliśmy się w naszej parafialnej świątyni wraz z naszymi młodymi parafianami, którzy formowali swoje umysły i serca w programie duszpasterskim "B9 - Boża Dziewiątka". Jest to inicjatywa koncentrującym się wokół praktyki pierwszych piątków miesiąca i rozwijaniu duchowości przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Nierozerwalnie łączy się ona ze spowiedzią świętą i Eucharystią do których wprowadza każda konferencja.

Nasze czerwcowe, finałowe spotkanie miało charakter podsumowujący. Podczas wszystkich poprzednich pierwszych piątków miesiąca towarzyszyli nam wybrani święci, którzy swoim życiem dawali przykład, jak realizować poszczególne wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym razem spotkaliśmy się z nimi wszystkimi, bo tematem ostatniej "B9" było wezwanie: Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, to, które zamyka i wieńczy całą litanię.

Nasza czerwcowa konferencja została wpisana w modlitwę Litanią do Serca Pana Jezusa. Przypomnieliśmy sobie wszystkie wezwania rozważane w poprzednich miesiącach oraz świętych, którzy nam towarzyszyli. W tym ostatnim pomogli nam nasi młodzi aktorzy, którzy na nowo wcielili się w te postaci. Oddając symboliczny hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa złożyli dar - różę przy Jego wizerunku. Pokazało to, jak pięknie i heroicznie przeżyte życie oddaje chwałę samemu Bogu. Prowadzący spotkanie, ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA przy każdym wezwaniu skomentowali krótko, jak poszczególne święte osoby wskazują nam na Pana Jezusa.

Ta zasadnicza część konferencji miała wprowadzić nas w tajemnicę świętych obcowania, której dotyka wezwanie "Rozkoszy wszystkich świętych". Zobaczyliśmy jak święci wszystkich czasów i epok realizowali wyjątkowość swojego życia i misji właśnie dlatego, że ukierunkowani byli na Pana Jezusa. Pięknie wyrażało to myśl naszego ostatniego świętego-przewodnika bł. Carlo Acutisa, który powiedział: "Wszyscy rodzimy się jako oryginały lecz wielu umiera jako kopie".

Drugie z jego maksym życiowych stało się bezpośrednim wprowadzeniem w Eucharystię, którą nasz młody błogosławiony zwykł nazywać "autostradą do nieba".

Po Mszy świętej nasi młodzi parafianie otrzymali ostatnią w tym roku kartę z wizerunkiem bł. Carla a wraz z nią wakacyjne zadanie mobilizujące do trwania przy sakramentach świętych również w czasie letniego odpoczynku.

Po ukończeniu wymagającego zadania mile widziana jest nagroda, która wynagradza trud i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań. Dlatego też wszyscy uczestnicy tegorocznej "B9 - Bożej Dziewiątki", którzy mogli pochwalić się kompletem 9 wpisów dokumentujących przystystąpienie do Komunii Świętej wynagradzającej w 9 kolejnych pierwszych piątkach miesiąca otrzymali nagrody.

Dla wspólnoty ministrantów, bielanek i scholanek a także rodziców zaangażowanych we współtworzenie inicjatywy duszpasterskiej "B9 - Boża Dziewiątka" w kończącym się roku duszpasterskim i katechetycznym na koniec przygotowaliśmy również agapę, wszakże dnia poprzedniego był dzień dziecka 🙂

Bogu niech będą dzięki za to, że tylu młodych ludzi zaprasza do szczególnej relacji z sobą poprzez formację "B9". Dziękujemy również ludziom, którym zechciał się posłużyć: ks. Krystianowi Rosadzie CSMA, ks. Emilowi Kurkowi, s. Dianie Jonczyk CSSMA oraz rodzicom i naszym młodym parafianom za podjęty trud i zaangażowanie w celu ukazywania światu piękna miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA

Zdjęcia: Stanisław Kordyasz