Michalici

Parafialny Klub Seniora

09-10-2021

facebook twitter
Inspirowani wezwaniem św. Jana Pawła II wychodzimy do ludzi starszych, samotnych, seniorów i zapraszamy ich do „PARAFIALNEGO KLUBU SENIORA”

Ojciec święty Jan Paweł II pisał kiedyś o starości tak:   „Obecnie w życiu obserwujemy dwa oblicza starości: między rezygnacją a wyzwaniem”. Myślę, że starość jestnaj-trudniejszym doświadczeniem w rozwoju człowieka. Społeczeństwo postrzega seniora jako osobę, która ma już życie za sobą. W życiu codziennym emeryt musi nieustannie z czegoś rezygnować: „To już nie dla ciebie, ty już jesteś na marginesie życia”. Panuje przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, ale już w takim potocznym myśleniu brakuje prawa do szczęścia dla człowieka starszego. Dlatego Papież tak często mówił: „Nie lękajcie się”. To zdanie jest bardzo wymowne, ponieważ lęk jest destruktywnym uczuciem, które odbiera siłę życia i odpowiedzialność za siebie. Jan Paweł II rozumiał, że są ludzie starsi, którzy biorą w pełni odpowiedzialność za swoje życie, chcą je konstruować, dojrzewać w człowieczeństwie i godnie się starzeć. Pisał: „Mimo ograniczeń mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć”. Sam swoją postawą dookreślał tę godność i człowieczeństwo. Jednak mamy wciąż bardzo wiele osób starszych, którym u kresu życia brakuje pomysłu, siły oraz woli.

 Papież postrzegał ten etap życia jako „lekcję do odrobienia”. „Starość to zadanie”, a zadanie kojarzy się z aktywnością i poczuciem sensu życia, który człowiek musi znaleźć na tym etapie życia. Czasem go traci i to normalne, ludzkie, ale trzeba go odbudować. Większość ludzi w podeszłym wieku przyjmuje postawę oczekiwania, co im los przyniesie.

Dlatego wychodzimy do ludzi starszych, samotnych, seniorów i zapraszamy ich do „PARAFIALNEGO KLUBU SENIORA”.  Zaproszenie kierowane jest do osób samotnych, nie koniecznie sędziwych, ale chcących wspólnie, twórczo i aktywnie, z poczuciem sensu, przeżywać swoje życie.  Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu: w pierwszą i trzecią środę miesiąca. Zawsze rozpoczynać się będą od Mszy św. o godz. 18.00, następnie w domu zakonnym będą spotkania formacyjne i rekreacyjne. Zapraszamy!

Ks. Maksymilian Wójtowicz CSMA