Michalici

Pierwsza Komunia Święta

24-05-2023

facebook twitter
W sobotę 13 i 20 maja odbyły się w naszej parafii uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W sumie sto sześćdziesięcioro dwoje dzieci ze Szkół Podstawowych nr 357 i nr 321 przyjęło Pana Jezusa.

W sobotę 13 i 20 maja odbyły się w naszej parafii uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W sumie sto sześćdziesięcioro dwoje dzieci ze Szkół Podstawowych nr 357 i nr 321 przyjęło po raz pierwszy do swoich serc Jezusa Eucharystycznego.

Przygotowania do spotkania z Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie trwały przez cały rok szkolny. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w organizowanych cyklicznie spotkaniach w kościele. Stale przygotowywały się również przez katechezę, naukę małego katechizmu i podstawowych modlitw. Zanim dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej, ich serca zostały oczyszczone w sakramencie Pokuty i Pojednania w piątek 12 i 19 maja.

Dzieciom Pierwszej Komunii Świętej 13 maja udzielił ksiądz proboszcz Kazimierz Joniec, natomiast 20 maja ksiądz wikariusz Krystian Rosada. Natomiast za przygotowanie byli odpowiedzialni ks. Wojciech Szymański SP 357 i ks. Jakub Kasprzycki SP 321. 

Kościół począwszy od papieża Piusa X, z wielkim zaangażowaniem zwracał uwagę na wczesne przystępowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i częste jej przyjmowanie w codziennym życiu, zarówno przez dzieci jak i przez dorosłych. Stąd dzieci pierwszokomunijne przystępują przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, po Pierwszej Komunii Świętej do spowiedzi i Komunii świętej, by wynagradzać Najświętszemu Sercu Bożemu za grzechy dorosłych.  

Przedłużeniem Pierwszej Komunii Świętej jest Biały Tydzień. Dzieci już swobodnie, ale ze skupieniem przez tydzień, uczestniczą w strojach komunijnych we Mszy świętej i nabożeństwie majowym, by dziękować Panu Jezusowi za dar Komunii Świętej.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za przykład wiary i miłości oraz za towarzyszenie swoim dzieciom, by mogły jak najlepiej przeżyć zjednoczenie z Panem Jezusem w Eucharystii.  

Dziękujemy rodzicom z trójek klasowych za dobrą całoroczną współpracę, a szczególnie w tych ostatnich dniach, za troskę o wystrój kościoła i kaplicy w kwiaty i czuwanie nad całością uroczystości komunijnej.

Naszą wdzięczność kierujemy również do osób, które od strony zewnętrznej zadbały o uświetnienie tej uroczystości. Siostrze Wenancji za dekorację kościoła i kaplicy aniołów. Siostrze Dianie i Siostrze Felicjanie wraz z bielankami za śpiew i grę na gitarze. Panu organiście za oprawę muzyczną. Ministrantom za posługę przy ołtarzu. Za wszelką pomoc wszystkim składamy wielkie Bóg zapłać.

Tekst: ks. Jakub Kasprzycki CSMA
Zdjęcia: Manufaktura Kadru