Michalici

Pogrzeb śp. Brata Mariana Świerczewskiego CSMA (1935 - 2024)

07-02-2024

facebook twitter
Fotorelacja, nagranie homilii ks. proboszcza Kazimierza Jońca CSMA, mowy pożegnalnej Ojca Generała oraz depeszy kondolencyjnej z uroczystości pogrzebowych śp. Brata Mariana Świerczewskiego CSMA – 20 stycznia 2024 r.

20 stycznia 2024 uroczystą Mszą Świętą pogrzebową pożegnaliśmy posługującego od prawie 40 lat w naszej wspólnocie parafialnej śp. Brata Mariana Świerczewskiego.

Życiorys śp. Brata Mariana Świerczewskiego CSMA:

Urodził się w Słupnie (powiat Wołomin) 14 lipca 1935 r. Ochrzczony w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kobyłce. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Dąbkowiźnie. Przez 28 lat, tj. do 1982 roku pracował w FŁT na warszawskim Żoliborzu. Założył rodzinę, z której syn Bogdan został michalitą i od 1991 roku pracuje na misjach w Papui Nowej Gwinei.  Po śmierci żony (1973 r.), w wieku 47 lat, zgłosił się do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pragnąc poświęcić resztę swojego ziemskiego życia na służbę Bogu jako brat zakonny w michalickiej wspólnocie. W załączonej opinii, ówczesny proboszcz parafii, do której należał śp. br. Marian, napisał: „Marian Świerczewski cieszy się bardzo dobrą opinią jako mieszkaniec miejscowości Sieraków, jak również jest przykładnym katolikiem. Bardzo często przystępuje do Stołu Pańskiego, prowadzi wzorowe życie katolickie”.

Wstępną formację w postulacie rozpoczął 15 lutego 1982 r. w Krakowie. Po rocznym nowicjacie (15.08.1983-15.08.1984) w Pawlikowicach, w dniu 15 sierpnia 1984 r. złożył pierwszą profesję zakonną, natomiast wieczystą złożył 13 sierpnia 1988 r. w Warszawie. Jako brat zakonny pracował na dwóch placówkach: w Krakowie i w Warszawie. W Warszawie od 1985 roku do końca życia. W tym czasie (1985 r.) rozpoczęto budowę kościoła przy nowopowstałej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów. Śp. br. Marian służył wydatną pomocą ks. proboszczowi. Pełnił wyznaczone obowiązki w kaplicy, potem w kościele (m.in. zbierał tacę w niedziele i święta, w Adwencie roznosił opłatki) a także w domu zakonnym, jako ekonom gospodarczy odpowiedzialny za zaopatrzenie w produkty żywnościowe. W tej funkcji czuł się bardzo dobrze. Obowiązki zakonne wypełniał sumiennie. Zostaje zapamiętany jako gorliwy zakonnik, dobry, wrażliwy, życzliwy dla wszystkich, obdarzony empatią człowiek.

W ostatnim czasie, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, kilka tygodni spędził w szpitalu, a następnie w wołomińskim hospicjum prowadzonym przez Ojców Orionistów.

 

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. Bogdan Świerczewski CSMA, syn śp. Brata Mariana. Publikujemy homilię pogrzebową, którą wygłosił ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA:

Jak również odczyt Depeszy Kondolencyjnej z Komisji Episkopatu do spraw Misji

Na zakończenie Mszy Świętej słowo pożegnania skierował ks. Dariusz Wilk CSMA Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Jego nagranie publikujemy poniżej:

Nabożeństwo ostatniej drogi poprowadził ks. Krzysztof Poświata CSMA, asystent generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

Śp. Brat Marian spoczywa na cmentarzu parafialnym w Markach – Strudze w krypcie Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.

Zdjęcia: Bernard Rozen