Michalici

Pomoc dla Ukrainy

25-02-2023

facebook twitter
Zwracamy się z prośbą o pomoc cierpiącym z powodu trwającej wojny.

Trwająca już rok wojna w Ukrainie spowodowała ogromne zniszczenia i braki żywności dla uciekających do Polski oraz cierpiących na terenie Ukrainy. Zwracamy się z prośbą o jałmużnę wielkopostną w postaci zbiórki artykułów spożywczych o przedłużonym terminie ważności, środków higieny osobistej, chemii gospodarczej i kosmetyków. Dary prosimy składać na furcie domu zakonnego najpóźniej do 20 marca.