Michalici

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

18-03-2023

facebook twitter
W minioną sobotę, 11 marca odbyło się pierwsze posiedzenie i uroczyste ślubowanie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej na trzyletnią kadencję (2023-2026).

W minioną sobotę, 11 marca odbyło się pierwsze posiedzenie i uroczyste ślubowanie nowych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej na trzyletnią kadencję (2023-2026). Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian.

Celem, jaki towarzyszy działaniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w sprawach związanych z dobrem parafii. Na odpowiedzialność proboszcza za rozwój duchowy parafian składa się między innymi troska o tematykę i formę rekolekcji oraz homilii wygłaszanych podczas mszy świętych, a także dbanie o oprawę liturgii. Łatwiej gospodarzowi parafii podejmować decyzje, jeżeli pozna argumenty związane z oglądem rzeczywistości przez ludzi świeckich, reprezentowanych przez członków Rady Duszpasterskiej. Można wówczas wpływać na treści, oraz formę ich podania, przekazywane podczas coniedzielnych nauk, również rekolekcyjnych. Bardzo często wpływa to na pozytywne postrzeganie Kościoła przez parafian.

Przy rozwiązywaniu spraw problematycznych (dnia codziennego), nie związanych z wiarą,  proboszcz ma doradców. Podejmowana decyzja jest zatem bardziej wyważona i oparta na szerszej analizie, prowadzącej nieraz do wymiany myśli w formie „burzy mózgów”. Każde działanie skuteczne musi mieć kogoś odpowiedzialnego – członkowie Rady Duszpasterskiej mogą być i stają się nieraz zaczynem, który rozbudza życie religijne parafii w nowych ciekawych formach. Mogą odciążyć proboszcza przy realizacji zadań związanych z integrację parafian potrzebną zwłaszcza w dużych parafiach jak nasza. Nadążanie za współczesnymi problemami społecznymi, wychowawczymi i rozmawianie o nich – nie tylko podczas kolędy - wymaga dyskusji także właśnie we wspólnocie parafialnej . Kapłan poznaje problemy rodzin w wymiarze rzeczywistym, z punktu widzenia też osób świeckich (rodziców, osób w różnym wieku). Dyskusja na forum Rady i przyjęte w jej wyniku wnioski stają się bardziej związane z codziennym życiem.

Istotny jest dobór składu rady, aby były to osoby znające się na różnych dziedzinach życia. Proboszcz może ubogacać się w wiedzę ludzi doświadczonych w tych dziedzinach. W każdym przypadku głos rady jest doradczy, a nie stanowiący, jednak może wpływać na jakość decyzji podjętej przez gospodarza parafii. Podczas spotkań członkowie Rady mogą pogłębiać swą wiarę i wiedzę religijną wysłuchując konferencji na tematy poruszane np. w dokumentach Kościoła. Jako świadomi chrześcijanie, po akceptacji proboszcza, mogą inicjować nowe formy docierania z wiarą w Chrystusa do tych, którzy oddalili się od Wspólnoty, rozbudzać odpowiedzialność za Kościół.

Natomiast Rada Ekonomiczna wspomaga proboszcza w podejmowanie decyzji w sprawach np. hierarchii potrzeb materialnych (remonty, inwestycje, pomoc najsłabszym) i ich realizacji. Ważne jest łączenie obu rodzajów doradzania – potrzeby duchowe i materialne są rozwiązywane wówczas w sposób roztropny i skuteczny.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzodzą:

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec

Ks. wikariusz Krystian Rosada

S. przełożona Dawida Ryll

P. Aleksander Zientek

P. Andrzej Kalinowski

P. Anna Latawiec

P. Marta Roszkowska

P. Adam Motyczyński

P. Marzena Sawuła

P. Jagoda Kraucka

P. Marzenna Bogucka

P. Wiesław Johan

 

W skład Rady Ekonomicznej:

Ks. proboszcz Kazimierz Joniec

Ks. wikariusz Krystian Rosada

P. Mariusz Głuchowicz

P. Stanisław Kowtunow

P. Leszek Świtek

P. Rafał Wyziński

P. Łukasz Olszewski

P. Teodor Brewczyński