Michalici

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna

16-03-2024

facebook twitter
W miniony czwartek, 9 marca odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości, jak i rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Celem, jaki towarzyszy działaniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w sprawach związanych z dobrem parafii. Dlatego na początku zebrania wraz z duszpasterzami nasi parafianie omówili przebieg wizyty duszpasterskiej w 2024r. i podsumowali czas ostatniej wizytacji kanonicznej w parafii.

Następnie poruszyli najważniejsze kwestie w nadchodzącym czasie: zbliżające się koncerty pasyjne, rekolekcje dla dzieci i rekolekcje parafialne, temat osiedlowej Drogi Krzyżowej, Triduum i Święta Wielkanocne, organizację pielgrzymki do Łagiewnik oraz pielgrzymki do Włoch (Gargano), przebieg uroczystości 60-lecia kapłaństwa ks. Jana Seredy w Niedzielę Miłosierdzia, temat organizacji I Komunii oraz Bierzmowania, kolejne w tym roku Nabożeństwa Fatimskie, a także kwestię odpustu parafialnego (26 maja). Podczas tegorocznego odpustu chcielibyśmy już dokonać poświęcenia naszego nowego Ołtarza Adoracji. Stąd temat ufundowania go oraz zainstalowanie nowego tabernakulum stało się sprawą szczególnie naglącą. Aby zrealizować tę kwestię zebrała się Rada Ekonomiczna, podejmując również inne ważne dla naszej parafialnej wspólnoty tematy, takie jak: dochody z parafii i domu zakonnego, taca, iura stole, intencje mszalne, kolęda, opłatki, wypominki, emerytury, pensje katechetów, opłaty (za prąd, ogrzewanie, wodę, gaz… itd ), ZUS i US, wynagrodzenia dla pracowników, podatki do kurii warszawskiej i kurii zakonnej, wymiana okien i remont salek nad zakrystią, a także poszukiwanie ogrodnika (na pół etatu).

Prócz tego Rada podsumowała to, co już udało się zrealizować, a zatem dziesiątki mniejszych spraw dnia codziennego oraz większe inwestycje ostatnich lat, czyli:

- urządzenie jednego piętra w domu zakonnym (6 mieszkań)

- adaptacja dwóch pięter części „B” domu zakonnego na żłobek dla dzieci

- naprawy dachu domu zakonnego i kościoła

- malowanie ogrodzenia wokół kościoła i domu zakonnego

- generalny remont zakrystii, przylegających do niej salek i korytarzy

- wykonanie i montaż stacji Drogi Krzyżowej w kościele

- okna uchylne w kościele (12 okien)

- wymiana parkietu w Sali widowiskowej pod kościołem po podtopieniu

- częściowe ocieplenie poddasza w domu zakonnym….

- generalna przecinka drzew i rewitalizacja zieleni wokół kościoła i domu zakonnego

- remont i oświetlenie witraża w prezbiterium kościoła –

- upamiętnienie katastrofy smoleńskiej (głaz przy kościele)

- zakup i montaż gablot zewnętrznych na kościele

- nowe dzwony elektroniczne na kościele

- doprowadzenie do kościoła Internetu i zainstalowanie kamer do transmisji Mszy on-line

-tynkowanie frontonu domu zakonnego

- w domu zakonnym wymienione zostały 3 piony kanalizacyjne

- została częściowo wymieniona sieć kanalizacyjna pod kościołem i domem zakonnym.

- Wymiana drzwi zewnętrznych w kościele (4 szt.)

- remont oświetlenia i malowanie wnętrza kościoła

- wprowadzenie kilkunastu tyś kart parafialnych oraz ksiąg chrzcielnych do programu FARA.

- Remont groty maryjnej, nowa figura Maki Bożej i renowacja figury św. Józefa

- Monitoring w kościele i wokół..

- Nowa monstrancja

Spojrzenie na to ile już udało się razem zrobić, daje nadzieję, że nadchodzący rok będzie równie owocny. Już teraz dziękujemy naszym Parafianom za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, za prawdziwe zaangażowanie i szczerą troskę o wspólne dobro parafii

i naszego lokalnego Kościoła.

zdjęcia: ks. Emil Kurek CSMA