Michalici

Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie

21-03-2022

facebook twitter
Publikujemy krótką relację z rekolekcji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 357, które poprowadzili nasi duszpasterze: ks. Krystian Rosada CSMA oraz ks. Emil Kurek CSMA.

Dzień I – grzech i wiara

Za nami pierwszy dzień rekolekcji szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie. Towarzyszy im hasło: „Herosi wiary”, które zachęca, aby odkryć na nowo wartość relacji z Panem Bogiem. 
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od zagadnienia grzechu do którego wprowadziły nas wybrane sceny z serii filmów Marvela: Avengers. Młodzi rekolektanci bez trudu zidentyfikowali takie kategorie jak: „manipulacja”, „kłamstwo”, „iluzja”, „zmiana wzroku-serca”, które potem rozwinęliśmy na podbudowie biblijnej dochodząc do konkretnych, duchowych wniosków.
Następnie skupiliśmy się na temacie wiary, czyli duchowego wzroku, który pomaga nam wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji. Aktywizacje w postaci konkursów uzmysłowiły nam, jak istotne w tym wszystkim jest zaufanie Panu Bogu i umiejętność wsłuchiwania się w Jego głos.
Dla naszych młodszych rekolektantów przygotowaliśmy tą samą tematykę, jednak sięgnęliśmy po bardziej dostosowane do wieku formy przekazu. Nie zabrakło śpiewu piosenek, konkursów, wykorzystania rekwizytów, czy też zabaw angażujących nasze najbardziej wymagające audytorium.

Dzień II – sakramenty i wewnętrzna walka

Drugi dzień rekolekcji szkolnych za nami. Tym razem również nie zabrakło konkretnych wskazówek jak podążać drogami wielkopostnego przygotowania serca ale też... konkursów, rozdawanych słodyczy, filmów, gadżetów i aktywizacji, które pomagały nam całym sercem przeżyć ten święty czas.
Dziś wychodząc od problemu czasu i wysiłku podjęliśmy temat sakramentów i osobistej chęci zaangażowania w tę święte tajemnice. Otrzymaliśmy również wszystko co niezbędne do dobrego przeżycia spotkania z Bożym Miłosierdziem w sakramencie pokuty i pojednania. Dodatkową motywacją do tego stała się przypowieść o synu marnotrawnym nad którą zatrzymaliśmy się odrobinę dłużej.
Najmłodsi uczestnicy rekolekcji byli świadkami operacji na skamieniałym sercu, której dokonuje Boski Lekarz, czyli Pan Jezus. On najlepiej wie jak sprawić, aby dusza dotknięta przez grzech znowu ożyła i mogła w całej pełni czerpać z radości życia. Czemu miało służyć przeciąganie liny? Nasi rekolekcjoniści wskazali, że takiego wysiłku wymagają od nas te sytuacje, gdy należy przyznać się do błędu, przeprosić i zawalczyć o dobro w mojej codzienności.

Dzień III – Herosi wiary

Dziś przenieśliśmy się „piętro wyżej”, czyli z sali widowiskowej Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego Michael przeszliśmy do naszej świątyni parafialnej. Razem ze starszymi uczniami spotkaliśmy się na Mszy Świętej, czyli jednej z wielu przestrzeni, która kształtuje w nas silną – heroiczną wiarę. Właśnie ona stała się tematem dzisiejszych homilii z których w klasach 4-6 za wzór i przykład „herosa wiary” posłużył nam bł. Carlo Acutis a w klasach 7-8: Chiara Corbella Petrillo. Każda z tych postaci pomogła nam zrozumieć, że każdy z nas jest wezwany do świętości na którą składa się: walka z grzechem, iluzją i kłamstwem w naszym życiu, wysiłek i troska o życie duchowe, która najpełniej urzeczywistnia się w częstym korzystaniu z sakramentów świętych.
Dla najmłodszych rekolektantów przygotowaliśmy turniej: „Droga do nieba”, dzięki któremu zaznajomiliśmy się z naszą parafialną świątynią i „oswoiliśmy” się z elementami, które tworzą przestrzeń sakralną. Towarzyszyła temu element rywalizacji i gromadzenie kolorowych piłeczek – punktów, które potem każda z grup gromadziła w swojej menzurce. Na koniec, nasze rekolekcyjne spotkanie poleciliśmy Dobremu Bogu przez ręce Matki Bożej Królowej Aniołów.
Bogu niech będą dzięki za dzieło tegorocznych rekolekcji. Dziękujemy też wszystkim zaangażowanym a szczególnie samym uczniom, których entuzjazm niejednokrotnie przewyższał nasze najśmielsze oczekiwania. Niech Święty Michał Archanioł ochrania ich i wyprasza błogosławione, rekolekcyjne  owoce - przede wszystkim heroiczną, silną wiarę zdolną przezwyciężać wszelkie życiowe trudności.


Autor Tekstu: ks. Emil Kurek CSMA