Michalici

Rekolekcje szkolne dla SP 357 w Warszawie – Dzień I

18-03-2023

facebook twitter
W dniach od 15 do 17 marca w naszej parafii odbywały się rekolekcje dla uczniów SP357 w Warszawie. Poprowadzili je ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA z pomocą ks. Piotra Dąbrowskiego CSMA.

W dniach od 15 do 17 marca w naszej parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie. Poprowadzili je katechezie na co dzień posługujący w szkole przy ul. Zachodzącego Słońca: ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA z pomocą ks. Piotra Dąbrowskiego CSMA.

Pierwszego dnia prowadzący odbywali godzinne nauki w Sali widowiskowej Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego MICHAEL. To tam zgromadzili się uczniowie podzieleni na 4 grupy. Dla każdej z nich przygotowaliśmy odrębny program duchowy dostosowany do ich potrzeb i wieku.

Do duchowego wzrostu inspirowało nas hasło przewodnie: „Mam tę moc!” W pierwszym rekolekcyjnym dniu odczytaliśmy je, jako hołd i dziękczynieniu Bogu za obdarowanie nas talentami i uzdolnieniami. Staraliśmy się praktycznie odnieść się do myśli św. Ignacego Loyoli zawartej w 23 numerze Ćwiczeń Duchownych: Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją (ĆD, 23).

Nasi młodzi rekolektanci każdego dnia dokładają mnóstwa starań w celu rozwoju swoich pasji i zainteresowań, często motywowani szczerą troską swoich bliskich. W czasie pierwszego spotkania ukazaliśmy im tę ważną dla nich przestrzeń w perspektywie przypowieści o talentach. Zachęciliśmy do zaangażowania i wytrwałości w podejmowaniu codziennego trudu mając na uwadze współpracę z łaską Pana Boga i otwartość na działanie Ducha Świętego.

Treść rekolekcyjną staraliśmy się ubrać w formę atrakcyjną i przystępną dla młodego człowieka. Nietuzinkowym pomysłem był wielki konkurs, w którym brały wszystkie klasy SP 357 podczas pierwszych dwóch dni rekolekcji. Punktowane konkurencje wzmagały koncentrację, skupienie oraz zaangażowanie. Dla zwycięskiej klasy przygotowaliśmy nagrodę-niespodziankę.

Czyż rozwijanie swoich talentów ze względu na miłość Pana Boga i szukanie siły do przezwyciężenia przeciwności na modlitwie nie jest oddawaniem chwały Dobremu Stwórcy?Do takiej postawy zachęciliśmy naszych młodych rekolektantów w kilku krokach.

Pierwszym z nich jest dostrzeżenie Bożego obdarowania. Pięknie o swoich talentach, mocnych stronach i odnoszonych sukcesach opowiedzieli sami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 357, którzy wzięli udział w „sondzie szkolnej”. Nagrane i zmontowane przez ks. Krystiana filmiki zarówno dały nam wiele powodów do uśmiechu na twarzy, jak i materiał do przemyśleń i solidny punkt odniesienia dla wprowadzania dalszych rekolekcyjnych treści.

Talenty i uzdolnienia ukazały nam również postaci z filmów i bajek. Kilka scen i motywów obejrzeliśmy na początku pierwszego spotkania rekolekcyjnego przemieniając naszą salę widowiskową w mini-kino. „Opowieści z Narni”, „Kraina Lodu”, „Władca Pierścieni”, „Księga Ksiąg”, to tylko niektóre z produkcji, których wybrane sceny wykorzystaliśmy dla zdobycia uwagi słuchaczy. Jednak nie skończyło się tylko na oglądaniu! Niektórzy uczniowie mieli nawet możliwość poćwiczyć na scenie strzelanie z łuku niczym Zuzanna Pevensie lub rzucanie do celu, jak jej siostra Łucja, postaci z „Opowieści z Narni”. 

Drugi krok, to współpraca z łaską Bożą, która również „ma moc” przemieniać nasze serca i sposób przeżywania codzienności. Tę niezwykłą dynamikę ukazaliśmy za pomocą eksperymentu z menzurkami. Wszak Pan Bóg również „wlewa w nas” swoją łaskę, jak czytamy w prefacji mszalnej. Przelewanie wody i odrobinka koszenilowego barwnika skutecznie zobrazowały nam działanie łaski Bożej. Eksperyment stał się dla nas również sposobnością do ukazania konieczności otwierania się na Boże dary. Gdy odwracamy się od Boga i nie staramy się wzrastać i współpracować z łaską, to piękno nadprzyrodzonych darów Bożych spływa po nas bezowocnie, tak jak woda po naczyniu odwróconym do góry dnem.

Trzeci krok, to wsłuchanie w Słowo Boże. Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia rekolekcji była przypowieść Pana Jezusa o talentach. Jej treść podsumowała wszystkie emocje, wrażenia i konkursowe przeżycia tego dnia odnosząc je wprost do Ewangelii. Nasi młodzi rekolektanci słowami Mistrza z Nazaretu zostali zaproszeni i wezwani do pomnażania swoich talentów na większą chwałę Bożą.

Bogu niech będą dzięki za pierwszy dzień rekolekcji!

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Andrzej Chęć, Bernard Rozen, Natalia Narożna