Michalici

Rekolekcje szkolne dla SP 357 w Warszawie – Dzień III

26-03-2023

facebook twitter
W dniach od 15 do 17 marca w naszej parafii odbywały się rekolekcje dla uczniów SP357 w Warszawie. Poprowadzili je ks. Krystian Rosada CSMA i ks. Emil Kurek CSMA z pomocą ks. Piotra Dąbrowskiego CSMA.

Trzeciego dnia rekolekcji szkolnych zgromadziliśmy się w naszej świątyni parafialnej.

Trzeciego dnia przenieśliśmy się „piętro wyżej”, czyli do naszej świątyni parafialnej. Razem ze starszymi uczniami spotkaliśmy się na Mszy Świętej, czyli jednej z wielu przestrzeni, która kształtuje w nas moc wiary.

Przed rozpoczęciem Najświętszej Ofiary skierowaliśmy do naszych uczniów kolejną naukę rekolekcyjną. Wychodząc od Ef, 6, 10-20, czyli opisu „Zbroi Bożej” św. Pawła Apostoła, który usłyszeliśmy w opracowaniu Biblii-Audio Superprodukcji, zaprosiliśmy ich do kształtowaniu postawy rycerza Pana Boga.

W klasach starszych za wzór i przykład życia przeżywanego w z mocą wiary posłużyła nam postawa bł. Chiara Badano. Pomogła nam ona zrozumieć, że każdy z nas jest wezwany do świętości na którą składa się: walka z grzechem, iluzją i kłamstwem w naszym życiu, wysiłek i troska o życie duchowe, która najpełniej urzeczywistnia się w częstym korzystaniu z sakramentów świętych. Nasi młodzi rekolektanci mieli możliwość zamiany tych słów w czyny poprzez okazję do spowiedzi świętej a przede wszystkim przez Eucharystię, która zwieńczyła szkolne rekolekcje.

Dla najmłodszych uczniów, w ramach trzeciego dnia rekolekcji, przygotowaliśmy konkurs: „Boża zbroja”, dzięki któremu zaznajomiliśmy się z naszą parafialną świątynią i „oswoiliśmy” się z elementami, które tworzą przestrzeń sakralną. Chcieliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak w codziennym życiu stawać się odważnym wojownikiem Pana Boga na wzór króla Dawida, którego mężną postawę podziwialiśmy i rozważaliśmy w dniach poprzednich. Okazuje się, że tę niezwykłą „moc ducha” możemy uzyskać dzięki żywej wierze – relacji z Panem Bogiem, którą rozwijamy we wspólnocie Kościoła.

Cała grupa została podzielona na 4 zespoły, których zadaniem było skompletować wszystkie części układanki tworzące „Bożą zbroję”. Elementy ekwipunku rycerskiego odpowiadające poszczególnym kartom-puzzlom układanki znajdowały się w poszczególnych miejscach naszej świątyni parafialnej. Zadaniem uczniów było ich odnalezienie dzięki wskazówkom udzielanym przez prowadzących, które równocześnie ukazywały nam, jak należy przeżywać wiarę we wspólnocie Kościoła. Towarzyszył temu element rywalizacji i gromadzenie kolorowych piłeczek – punktów, które potem każda z grup gromadziła w swojej menzurce. Punkty można było również zyskać za chwalenie Pana Boga śpiewem piosenek oraz gestami. Uwielbiać Pana Boga śpiewem i grom na gitarze pomagała nam dziś Natalia Narożna.

Na koniec, nasze rekolekcyjne spotkanie poleciliśmy Dobremu Bogu przez ręce Matki Bożej Królowej Aniołów.

Bogu niech będą dzięki za dzieło tegorocznych rekolekcji. Dziękujemy też wszystkim zaangażowanym a szczególnie samym uczniom, których entuzjazm niejednokrotnie przewyższał nasze najśmielsze oczekiwania. Niech Święty Michał Archanioł ochrania ich i wyprasza błogosławione, rekolekcyjne owoce - przede wszystkim moc wiary zdolnej przezwyciężać wszelkie życiowe trudności.

Zdjęcia: Andrzej Chęć i pomocnicy
Tekst: ks. Emil Kurek CSMA