Michalici

Rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich

13-05-2021

facebook twitter
13 maja przypada wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Dla naszej parafii był to dzień pierwszego w tym roku nabożeństwa fatimskiego.

Matka Boża objawiając się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji - powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie Ją lepiej poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Poprzez to nabożeństwo mogą się oni przyczynić do ocalenia wielu ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie. (www.fatima.pl)

Tegoroczne nabożeństwa fatimskie w naszej parafii zainaugurował ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 18:00. W homilii ukazał, jak Matka Boża i jej kult mocno wpisany jest w dziedzictwo Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, co wyraźnie dostrzegamy w roku jubileuszu 100-lecia jego kanonicznego zatwierdzenia.

Po Eucharystii nastąpił różaniec fatimski współprowadzony przez Róże Różańcowe oraz odmówiona została Litania loretańska, która szczególnego znaczenia nabiera w miesiącu maju.