Michalici

Rozpoczęcie roku formacyjnego LSO

02-09-2020

facebook twitter
3 września, uroczystą pierwszoczwartkową Eucharystią o godzinie 18:00, rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii.

"Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że formacja osób, którym powierzamy w liturgii święte funkcje, powinna należeć do priorytetów pracy duszpasterskiej. Chodzi bowiem o osoby, które należą do najbliższych współpracowników kapłana w godnym sprawowaniu celebracji liturgicznych. Oni czytają słowo Boże i śpiewają psalm responsoryjny, przynoszą dary ofiarne i posługują przy ołtarzu, odczytują wezwania modlitwy powszechnej i ubogacają śpiew, podejmują przeznaczone dla nich zadania celebracji sakramentów i Liturgii godzin, przyczyniają się do bardziej uroczystego przygotowania nabożeństw i procesji. Członkowie zespołów liturgicznych spełniają ważną misję w parafii również przez świadectwo, jakie dają wobec całej wspólnoty. Jest to świadectwo współodpowiedzialności za kształt liturgii, a więc największego skarbu, jaki wspólnota posiada. Taki sposób przeżywania liturgii, a szczególnie Eucharytstii, przez członków służby liturgicznej, przedłuża się w ich codzienne życie. Bardziej autentyczne staje się ich świadectwo dawane w rodzinie, w szkole, na uczelni, w pracy i w innych miejscach. Ma ono swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii."

Program Formacyjny Służby Liturgicznej

 

Wszystkich chętnych podjęcia się tego zaszczytnego zadania zapraszamy na sobotnie zbiórki - pierwsza już 12 września od godz. 11:00 oraz do kontaktu z Księdzem Opiekunem (emilkurekcsma@gmail.com)