Michalici

Rozpoczęcie roku formacyjnego LSO

30-08-2021

facebook twitter
2 września, uroczystą pierwszoczwartkową Eucharystią o godzinie 18:00, rozpoczniemy nowy rok formacyjny Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Parafii.

Msza św. dla ministrantów i ich rodziców w I Czwartek miesiąca, 2 września, o godz. 18.00 a po niej spotkanie z opiekunem ks. Emilem. Serdecznie zapraszamy do udziału ministrantów i nowych kandydatów, którzy chcieli by zostać ministrantami.

"Nie jest więc przesadą stwierdzenie, że formacja osób, którym powierzamy w liturgii święte funkcje, powinna należeć do priorytetów pracy duszpasterskiej. Chodzi bowiem o osoby, które należą do najbliższych współpracowników kapłana w godnym sprawowaniu celebracji liturgicznych. Oni czytają słowo Boże i śpiewają psalm responsoryjny, przynoszą dary ofiarne i posługują przy ołtarzu, odczytują wezwania modlitwy powszechnej i ubogacają śpiew, podejmują przeznaczone dla nich zadania celebracji sakramentów i Liturgii godzin, przyczyniają się do bardziej uroczystego przygotowania nabożeństw i procesji. Członkowie zespołów liturgicznych spełniają ważną misję w parafii również przez świadectwo, jakie dają wobec całej wspólnoty. Jest to świadectwo współodpowiedzialności za kształt liturgii, a więc największego skarbu, jaki wspólnota posiada. Taki sposób przeżywania liturgii, a szczególnie Eucharytstii, przez członków służby liturgicznej, przedłuża się w ich codzienne życie. Bardziej autentyczne staje się ich świadectwo dawane w rodzinie, w szkole, na uczelni, w pracy i w innych miejscach. Ma ono swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii."

Program Formacyjny Służby Liturgicznej