Michalici

Rozpoczęcie roku szkolnego

30-08-2021

facebook twitter
Rozpocznijmy nowy rok szkolny z Bożym błogosławieństwem!

Nowy rok szkolny, to nowe szanse, nowe perspektywy, ale również nowe wyzwania. Każdy rozpoczynający się nowy etap w życiu warto powierzyć Panu Jezusowi, polecić się Jego opiece i prosić o błogosławieństwo. Mocno wierzymy, że to Bóg Wszechmogący jest źródłem życia i prawdziwej mądrości.

W środę (1 września) zapraszamy uczniów ze szkół znajdujących się na terenie naszej parafii wraz z rodzicami, katechetów, nauczycieli, pracowników administracji na Mszę świętą rozpoczynającą nowy rok szkolny i katechetyczny o godz. 18.00. Zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.