Michalici

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – Spotkanie formacyjne „B9 – Boża Dziewiątka”

06-05-2023

facebook twitter
Majowa „Boża Dziewiątka”, czyli nasze kolejne spotkanie formacyjne koncentrujące się wokół praktyki pierwszych piątków miesiąca, już za nami.

Tym razem podjęliśmy tematykę wpisującą się w przeżywany w kościele okres liturgiczny, mianowicie: zmartwychwstanie.

Św. Paweł z Tarsu pomógł nam zdobyć kolejny szczyt świętości i zrozumieć, dlaczego Serce Pana Jezusa jest życiem i zmartwychwstaniem naszym.

Rozpoczęliśmy od zwrócenia uwagi naszych młodych słuchaczy na figurę Pana Jezusa zmartwychwstałego, która podczas okresu wielkanocnego znajduje się w bliskości ołtarza. Nasz Zbawiciel zaprasza nas, abyśmy stanęli pod Jego zwycięskim sztandarem, mieli udział w Jego tryumfie nad śmiercią i złem. Zauważyliśmy, że Pan Jezus to zaproszenie kierował do swoich uczniów w sposób bardzo bezpośredni – spotykając się z nimi po swoim zmartwychwstaniu.

Skoncentrowaliśmy się na jednym, bardzo szczególnym spotkaniu, które diametralnie odmieniło życie jednego z prześladowców chrześcijan – Szawła. Posiłkując się Biblią-audio Superprodukcją i pokazem slajdów przypomnieliśmy sobie początek 9 rozdziału Dziejów Apostolskich i historię nawrócenia późniejszego Apostoła Narodów, św. Pawła.

Zaraz po słuchowisku sprawdziliśmy pamięć i spostrzegawczość uczestników „B-Dziewiątki” i zadaliśmy im kilka pytań dotyczących usłyszanych treści. Tak jak się spodziewaliśmy, nasi młodzi parafianie byli bezbłędni i bez problemu przypomnieli nam najważniejsze elementy sceny biblijnej. Za swoją uwagę, otrzymali słodkie nagrody.

Następnie w krótkiej prelekcji wzbogaconej pokazem multimedialnym przedstawiliśmy najważniejsze skutku, jakie wywarło spotkanie ze Zmartwychwstałym w życiu św. Pawła: nawrócenie, diametralna odmiana życia, wybranie na apostoła oraz posłanie do misji. Zobaczyliśmy, jak powyższe prawdy odnajdujemy również obecnie we wspólnocie Kościoła i sakramentach, w których uobecnia się zbawcze działanie Pana Jezusa.

Na koniec konferencji oddaliśmy głos samemu św. Pawłowi z Tarsu i odczytaliśmy wybrane fragmenty Jego listów. Przekonaliśmy się w ten sposób, jak skutecznym „narzędziem w ręku Boga” stał się ten, którego przemieniło spotkanie z Panem Jezusem.

A nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym dokonało się podczas Eucharystii, która wieńczy każde spotkanie „Bożej Dziewiątki”.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy „B9” otrzymali karty z wizerunkiem św. Pawła Apostoła wraz ze specjalnym zadaniem. Dotyczyło ono stanięcia w postawie wdzięczności wobec Pana Jezusa i podziękowania Mu za otrzymane dobro.

Na zakończenie dla wytrwale gromadzących kolejne wpisy w „B-dziewiątkowych” książeczkach dokumentujących regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz Komunii Świętej mieliśmy, było coś ekstra. Była to drobna dawka dodatkowej motywacji do trwania na pięknej drodze praktyki pierwszych piątków miesiąca – loteria z nagrodami.

Dziękujemy ks. Krystianowi Rosadzie CSMA i ks. Emilowi Kurkowi CSMA za przygotowanie i przeprowadzenie kolejnego spotkania formacyjnego a s. Dianie Jonczyk CSSMA oraz jej scholankowej grupie muzycznej za upiększenie Eucharystii grą i śpiewem.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Bernard Rozen