Michalici

Śp. ks. Maksymilian Sowa CSMA (1938-2021)

06-09-2021

facebook twitter
Przebywający od kilkunastu dni w Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie, odszedł do Pana w dniu 4 września 2021 r. - w pierwszą sobotę miesiąca.

Urodził się 16.09.1938 roku w Saczynie k/ Kalisza. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla pracujących w Kaliszu, kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie i zakończył zdaniem egzaminu dojrzałości w Liceum Korespondencyjnym w Warszawie (1961). Do Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła wstąpił we wrześniu 1961 roku. Po kilkumiesięcznym postulacie i dwuletnim nowicjacie, pierwszą profesję złożył 26.08.1963 roku w Miejscu Piastowym, a wieczystą 26.08.1966 roku – również w Miejscu Piastowym. Po złożeniu pierwszych ślubów, pracował przez dwa lata w Zakładzie Wychowawczym Caritas w Strudze. Następnie został skierowany na studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie (1965-1971). Święcenia kapłańskie przyjął 19.06.1971 roku w Krakowie, z rąk ks. bpa Albina Małysiaka. Jako kapłan pracował w Niższym Seminarium Duchownym jako wychowawca (1971-1972); w Toruniu jako katecheta i duszpasterz (1972-1973; 1974-1975); w Warszawie na Powiślu, w parafii Św. Trójcy, jako wikariusz i katecheta (1975-1984). Obowiązki przełożonego macierzystego domu zakonnego w Miejscu Piastowym pełnił w latach 1984-1989, a obowiązki przełożonego domu zakonnego i proboszcza parafii p.w. św. Michała Archanioła w Toruniu w latach 1989-1993. Przeniesiony do domu zakonnego w Markach został mianowany proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli (15.08.1993). Po zwolnieniu z funkcji proboszcza (2005), przez dwa lata pracował w duszpasterstwie parafialnym w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie, po czym powrócił do Marek jako administrator Ośrodka Duszpasterskiego w Słupnie (2007-2010), a po ustanowieniu parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Słupnie, został jej proboszczem (2010-2014). Po przekazaniu obowiązków proboszcza, pozostał w Słupnie jako rezydent, służąc pomocą duszpasterską w tutejszej parafii.

Śp. ks. Maksymilian pełnił również urząd radcy generalnego (1986-1992) oraz ojca duchownego domu zakonnego w Markach (1995-2005; 2009-2015) i w Słupnie (2015-2018).

Przeżył 83 lata, jako zakonnik 58 i jako kapłan 50.

Wyróżniał się nabożeństwem do Matki Bożej. Zainicjował Nabożeństwa Fatimskie w parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Markach, a potem doprowadził do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej przez biskupa diecezji warszawsko-praskiej, Kazimierza Romaniuka (29.09.2002). Pełniąc obowiązki proboszcza w Markach, a potem w Słupnie, często organizował pielgrzymki do Fatimy. Chętnie angażował się w rekolekcje i misje ludowe. Będąc proboszczem w Markach, z wielkim entuzjazmem podjął się organizacji nowej parafii i budowy kościoła w Słupnie, dla których zaproponował tytuł: Matki Bożej Fatimskiej i bł. Bronisława Markiewicza.

Z usposobienia cichy, opanowany, otwarty na szczere relacje we wspólnocie braterskiej, w kontaktach z parafianami życzliwy i przyjazny. Wierny charyzmatowi michalickiemu przez całe życie kapłańskie służył Ludowi Bożemu w posłudze pastoralnej. Ufamy, że miłosierny Pan przyjmie go do swojej chwały.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem miejscowego ordynariusza ks. bpa Romualda Kamińskiego zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Słupnie, w dniu 8 września o godz. 12.00. Doczesne szczątki śp. ks. Maksymiliana spoczną w grobie na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w Markach.    

Dobry Jezu a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.