Michalici

Spotkanie synodalne na szczeblu parafialnym

25-12-2021

facebook twitter
22 grudnia odbyło się spotkanie synodalne podsumowujące etap prowadzony na poziomie wspólnot parafialnych.

Spotkanie to zgromadziło Radę Parafialną, Parafialny Zespół Synodalny oraz liderów wspólnot formacyjnych funkcjonujących w naszej wspólnocie. Spotkaniu przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Joniec CSMA, główny koordynator przebiegu prac synodalnych w parafii. Przedstawiciele przedłożyli sprawozdania ze spotkań synodalnych organizowanych w ostatnich tygodniach. Celem spotkania będzie wypracowanie jednego dokumentu, który zawrze wnioski i spostrzeżenia naszej wspólnoty parafialnej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w spotkania konsultacyjne. Polecamy pamięci modlitewnej wszystkich czytających te słowa zarówno przebieg prac synodalnych dokonujących się w całym Kościele Powszechnym, jak również wszystkich zaangażowanych i wspierających wysiłki duszpasterskie naszej Parafii.

zdjęcia: ks. Emil Kurek CSMA