Michalici

Styczniowe B9 - serce

07-01-2022

facebook twitter
Przyjaźń z Panem Bogiem, to spotkanie dwóch serc: Serca Pana Jezusa oraz mojego serca. To ostatnie stało się tematem naszego styczniowego B9.

Na początku ks. Emil Kurek CSMA i ks. Krystian Rosada CSMA przypomnieli nam tematy poprzednich spotkań: Bóg, który zaprasza nas do przyjaźni. Bóg, który obdarowuje nas swoją łaską oraz Bóg, który działa w sercach ludzkich, co prześledziliśmy w grudniu na przykładzie św. Małgorzaty Alacoque.

Dziś postawiliśmy kolejny krok, czyli odpowiedzieliśmy sobie na pytania: Czym jest nasze serce? Dlaczego je otrzymaliśmy? Do tego posłużyły nam słodkie rekwizyty jak również… kamień, bo przecież serce nie zawsze jest „wielkie” i „złote” lub też „na dłoni”, bo czasem widzimy „serca zatwardziałe” albo wprost „z kamienia”.

Po tych filologicznych bojach zajęliśmy się następującym zagadnieniem: Jak zrobić w sercu porządek, aby przygotować w nim godne miejsce dla przychodzącego Pana Jezusa?

W tym celu udaliśmy się do szopki betlejemskiej w naszej świątyni, która na początku wyglądała... dosyć osobliwie. Osiołek i owieczka okupowały żłóbek, Trzej królowie chyba trochę pobłądzili a pasterze przyklękali zupełnie nie tam gdzie trzeba! Wraz z dziećmi zrobiliśmy tam porządek i przygotowaliśmy tym samym miejsce dla przychodzącego Pana Jezusa. Dowiedzieliśmy się, że identycznie dzieje się i z naszym sercem, które raz na jakiś czas potrzebuję gruntownego sprzątania z grzechu, aby znów stało się czyste i godne przyjęcia Pana Jezusa. W ten sposób na nowo uświadomiliśmy sobie wielkość i sens sakramentu pokuty i pojednania.

Pan Jezus przychodzi do naszego posprzątanego serca w Eucharystii, dlatego ks. Wojciech rozpoczynając Mszę Świętą, która jest punktem kulminacyjnym każdej B9, na nowo umieścił figurkę Dzieciątka Jezus w żłóbku. Niech nowonarodzony Pan Jezus znajdzie w naszych sercach godne mieszkanie i ciepłe przyjęcie. A dla lepszego zapamiętania dzisiejszej nauki, po Eucharystii siostra Kinga rozdała wszystkim dzieciom słodką pamiątkę w kształcie serca.

Bardzo serdecznie dziękujemy Siostrze Dianie i dziecięcej scholi pod jej kierownictwem za upiększenie dzisiejszej B9 radosnym śpiewem kolęd.

Już dziś zapraszamy za miesiąc na kolejną B9. Nasza mapa wskazuje, że wtedy będziemy już w drugiej połowie naszej drogi… 😊

zdjęcia: Andrzej Chęć
tekst: ks. Emil Kurek CSMA