Michalici

Święcenia w Pawlikowicach

23-05-2023

facebook twitter
20 maja w podkrakowskich Pawlikowicach miała miejsce radosna uroczystość święceń. Godności prezbiteratu dostąpił nasz parafianin Mateusz Świtek CSMA.

20 maja 2023 r. pozostanie w naszej pamięci - a na pewno w pamięci młodych michalitów, którzy dostąpili sakramentu święceń: Rafała Rębisza, Sebastiana Krzaka i Mateusza Świtaka- jako dzień niezwykły i niezapomniany. To właśnie poprzez posługę J.E. bpa Jacka Kicińskiego CMF otrzymali dar Ducha Świętego ustanawiający dwóch z nich kapłanami a Rafała Rębisza diakonem. Nasza radość jest tym większa, że ks. Mateusz Świtek CSMA jest naszym parafianinem i żywym przykładem, że Pan Jezus nadal wybiera młodych ludzi, również z naszej wspólnoty parafialnej, do swojej szczególnej służby i zażyłości.

 W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii: ks. proboszcz Kazimirze Joniec CSMA oraz ks. Emil Kurek wraz z delegacją ministrantów i oazy.

Sakrament święceń jest jednym z trzech sakramentów – obok chrztu i bierzmowania - które wyciskają niezbywalne znamię na duszy człowieka. To właśnie dzięki zanurzeniu w zbawczym dziele Chrystusa i po otrzymaniu pełni darów Ducha Świętego można dostąpić tego zaszczytu. Kandydaci przed przyjęciem prezbiteratu zostają konsekrowani przez biskupa na diakonów – jest to pierwszy stopień święceń. Urząd ten wywodzi się od czasów apostolskich i jego głównym celem jest posługa (por. Dz 6, 2-6). Diakoni asystują prezbiterom w czasie Eucharystii, mogą odczytywać Ewangelię, głosić homilię, czy prowadzić nabożeństwa. Jest to więc bezpośrednie przygotowanie drugiego stopnia święceń, którym jest prezbiterat. Okres diakonatu trwa zazwyczaj 1 rok.

Święcenia prezbiteratu obfitują w głęboką symbolikę podkreślającą godność i powagę kapłaństwa. Kluczowym momentem jest modlitwa konsekracyjna, którą biskup odmawia nakładając ręce na głowę kandydatów. Jest to znak przekazania władzy i łaski Bożej, który obecny jest w Kościele już od jego początków. To Apostołowie mocą otrzymaną od Chrystusa ustanawiali prezbiterów, właśnie przez gest nałożenia rąk. Po biskupie na nowo konsekrowanych kapłanów wkładają ręce wszyscy zebrani księża. To symbolizuje wspólnotę w kapłaństwie Chrystusowym. Po tym obrzędzie biskup namaszcza dłonie neoprezbiterów krzyżmem, a następnie podaje im patenę i kielich, z którymi nie rozstaną się aż do śmierci, by codziennie składać Bogu Ofiarę Eucharystyczną.

Polecamy neoprezbiterów: ks. Sebastiana Krzaka CSMA, ks. Mateusza Świtka CSMA oraz nowowyświęconego diakona dk. Rafała Rębisza CSMA serdecznej pamięci modlitewnej wszystkich czytających te słowa.

Spotkamy się z nimi podczas mszy prymicyjnej, która będzie miała miejsce w naszej parafii 4 czerwca o godz. 11.30 oraz podczas Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Ciała).

tekst: ks. Emil Kurek CSMA
zdjęcia: Anna Knurowska