Michalici

Święto św. Kazimierza

05-03-2021

facebook twitter
Bukiet pięknych uroczystości stał się udziałem naszej wspólnoty parafialnej w czwarty dzień miesiąca marca.

Pierwszy czwartek, czyli czas, gdy powraca do nas echo wydarzeń z Wieczernika, gdy Nasz Pan ustanowił sakrament kapłaństwa i Eucharystii; święto św. Kazimierza, królewicza, czyli dzień imienin pasterza naszej parafii, ks. Kazimierza Jońca CSMA oraz promocja lektorska, to trzy powody do wdzięczności, które wpisywaliśmy w największe dziękczynienie, którym jest Eucharystia.

Bezpośrednio po homilii wygłoszonej przez dostojnego solenizanta nastąpił obrzęd błogosławieństwa trzech kandydatów do przyjęcia funkcji lektora w naszej parafii:

„Drodzy kandydaci, otrzymacie dziś błogosławieństwo do pełnienia zaszczytnej funkcji lektora. Będziecie czytać słowo Boże zgromadzonym na liturgii wiernym. Staniecie się sługami objawionej prawdy, która rozjaśnia drogi ludzkiego życia. Spełniajcie to zadanie z wielką wiarą i miłością. Rozważajcie to słowo w sercu i bądźcie jego świadkami w codziennym życiu”.

Po wyrażeniu gotowości do podjęcia funkcji Ksiądz Proboszcz wypowiedział nad nimi modlitwę błogosławieństwa:

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wielokrotnie przemawiałeś do ludzi przez proroków, a w ostatecznych dniach przemówiłeś do nas przez Syna, pobłogosław tych wybranych członków służby liturgicznej, którzy mają pełnić we wspólnocie funkcję lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności oraz życzeń dla ks. proboszcza Kazimierza wypowiedzieli przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej.

Polecamy zarówno „świeżo upieczonych” lektorów, jak również Księdza Proboszcza Waszej pamięci modlitewnej.

Zdjęcia wykonał Pan Bernard Rozen.