Michalici

Vivat srebrny jubilat!

06-06-2023

facebook twitter
28 czerwca przeżywaliśmy radosną uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Marka Posełkiewicza, długoletniego dyrektora Ośrodka MICHAEL.

Srebrny jubilat przewodniczył Mszy Świętej o godz. 13:00, która była zarazem sumą odpustową ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów.

W słowie wstępnym ks. Proboszcz Kazimierz Joniec CSMA wprowadził nas w motywy naszej wdzięczności podczas odpustowej Mszy Świętej:

„W tę wyjątkową uroczystość Zesłania Ducha Świętego przeżywamy też nasz parafialny odpust. Jest to zawsze dzień radości i wdzięczności. Tam, gdzie rozważa się tajemnice Pana Jezusa i Kościoła, tam zawsze jest Maryja, Matka i Królowa wyniesiona ponad niebiosa, jako królowa aniołów. W tak ważnym dniu obchodzimy również jubileusz Księdza Marka Posełkiewicza CSMA. 25 lat kapłaństwa. Srebrny jubileusz jest sposobnością do złożenia Bogu naszego dziękczynienia. Chcemy wszyscy w tym dziękczynieniu uczestniczyć. Nie ma ważniejszej modlitwy jak Eucharystia. Eucharystia z samej istoty jest dziękczynieniem. Jest to zatem eucharystia dziękczynna za posługę ks. Marka. Chcemy dziękować za jego posługę w różnych częściach Polski: Pawlikowice (jako wychowawca w domu dziecka), Prałkowce (jako wychowawca w domu dziecka), Bemowo (duszpasterz), Krosno, Marki (jako duszpasterz) i obecnie na Bemowie jako dyrektor Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego Michael. Otaczamy naszego jubilata modlitwą dziękczynienia ale również prośby o dalsze Boże łaski i opiekę Maryi na dalsze lata kapłańskiej posługi”.

Dziękujemy za obecność i wspólną modlitwę licznie przybyłym przedstawicielom grup parafialnych, gości i osób zaangażowanych w funkcjonowanie naszej wspólnoty parafialnej. Niech Pan Bóg będzie w tym wszystkim uwielbiony!

Zdjęcia: Andrzej Chęć
Tekst: opr. ks. Emil Kurek CSMA