Michalici

Vivat złoty jubilat!

20-09-2021

facebook twitter
W niedzielę 19 września nasza wspólnota parafialna przeżywała radość złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Stanisława Morawskiego CSMA.

Uroczystości jubileuszowe przypominają nam o wierności samego Boga, który nieustannie wspiera swoją łaską tych, których powołuje, jak również pomagają nam pokrzepić naszą nadzieję, że mimo trudów i przeciwności "wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy" (Mk 9, 23). 

W niedzielę 19 września swoją Mszę Świętą jubileuszową w 50 rocznicę święceń kapłańskich odprawił w naszej parafii jej pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni oraz domu zakonnego, ks. Stanisław Morawski CSMA.

Radość naszej parafii współdzielił asystent generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ks. Rafał Kamiński CSMA, który wygłosił Słowo Boże. Jego nagranie publikujemy poniżej:


 

Życiorys ks. Stanisława Morawskiego CSMA

Urodził się 11 marca 1943 roku w Niebieszczanach niedaleko Sanoka w województwie podkarpackim, w wielodzietnej rodzinie, w której rodzice wychowali 12 dzieci. Po szkole podstawowej, w roku 1958, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego michalitów w Miejscu Piastowym. Dwa lata później poszedł do nowicjatu w Pawlikowicach, który wtedy trwał dwa lata. Po ukończeniu nowicjatu został w Pawlikowicach, skąd dojeżdżał do Tarnowa, do Liceum im. Janka Krasickiego, gdzie w 1964 roku zdał egzamin dojrzałości.

Po maturze został na rok Pawlikowicach w ramach tzw. praktyki. W latach 1965-1971 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1971 roku z rąk bpa Albina Małysiaka, razem z trzema innymi michalitami.
Po święceniach przełożeni skierowali go do parafii w Pawlikowicach jako wikariusza. Przez dwa lata dojeżdżał stąd do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, by tam zrobić podyplomowe studia z zakresu duchowości. W roku 1973 został socjuszem, a rok później mistrzem nowicjatu.

W latach 1977-1984 pełnił funkcję rektora WSD michalitów w Krakowie i przełożonego tamtejszej wspólnoty zakonnej. Stąd decyzją przełożonych został wysłany jako administrator nowo powstającej parafii w Warszawie-Bemowie. Cztery lata później, w roku 1988, została ona oficjalnie erygowana jako parafia Matki Bożej Królowej Aniołów, a ks. Stanisław został proboszczem i przełożonym domu zakonnego. Przez tych 13 lat, oprócz duszpasterskich wysiłków organizowania życia duchowego nowej placówki, zajmował się także budową domu zakonnego i świątyni.

W roku 1997, po upływie 3 kadencji przełożonego, został mianowany proboszczem w parafii w Pawlikowicach. Funkcję tę pełnił zaledwie osiem miesięcy, ponieważ na kapitule generalnej w 1998 roku został wybrany jako radca do Zarządu Generalnego i przyjął na siebie obowiązki ekonoma generalnego. Funkcje te wypełniał przez dwie 6-letnie kadencje.

Latem 2010 roku przełożeni skierowali go do Krosna, gdzie stanął na czele wspólnoty zakonnej i parafialnej – jako dyrektor i proboszcz. Po dziewięciu latach, czyli upływie trzech kadencji, dołączył do wspólnoty zakonnej w Domu Macierzystym w Miejscu Piastowym, gdzie ofiarnie służy jako duszpasterz i spowiednik.

W pierwszych dniach stycznia 2021 roku ks. Stanisław przeszedł rozległy zawał serca i po zawiezieniu do szpitala miał robioną natychmiastową operację wszczepienia by-passów. Jego stan był bardzo poważny, lekarze kazali liczyć się z każdą ewentualnością. Jednak dobry Bóg wysłuchał modlitwy wielu ludzi i po kilku miesiącach rehabilitacji „złoty jubilat” wrócił do zdrowia i sił. W rodzinnych Niebieszczanach, w parafii Ducha Świętego w Krośnie, a także w sanktuarium w Miejscu Piastowym dziękował on już Bogu za dar 50 lat kapłaństwa. 

Czcigodny Księże Stanisławie!
Z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich życzymy Tobie obfitych łask Bożych na dalsze lata kapłańskiego posługiwania. Niech Pan Bóg obdarzy Cię zdrowiem, mocą i siłą, a Maryja niech wstawia się za Tobą o potrzebne łaski, otaczając płaszczem swej opieki.