Michalici

Wizytacja kanoniczna 2023

19-10-2023

facebook twitter
W najbliższą niedzielę rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Publikujemy program jej przebiegu.

W najbliższą niedzielę rozpoczyna się w naszej parafii wizytacja kanoniczna. Jak już sobie mówiliśmy „Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi, wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.” (Pastores gregis, nr 46).

Naszą parafię wizytuje ks. bp Tadeusz Pikus

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ 2023

NIEDZIELA (22 października)

10.00 - powitanie przy wejściu do kościoła, liturgiczne rozpoczęcie wizytacji i Msza Świętej z udziałem młodzieży;

11.30 – Msza św. dla małżeństw z udziałem Liturgicznej Scholi Dorosłych;

10.00 i 11.30 – Msze Święte i spotkania z dziećmi w Kaplicy Aniołów;

13.00 – Msza Święta z chrztem – przewodniczy ks. Biskup;

15.30 – spotkanie z Radą Duszpasterską i Radą Ekonomiczną w domu zakonnym;

19.00 – Koncert Papieski TOTUS TUUS.

WTOREK (24 października)

10.00 – wizyta w Szkole Podstawowej nr 357;

11.30 – wizyta w Szkole Podstawowej nr 321;

12.30 – spotkanie z dziećmi w przedszkolu „Akademia pod Aniołkami”;

14.00 – spotkane ze wspólnotą księży michalitów, odwiedziny chorych kapłanów;

16.00 - kancelaria parafialna;

18.00 – Msza Święta w intencji grup parafialnych. Podczas procesji z darami wspólnoty przynoszą sprawozdania;

19.30 – spotkanie z księżmi dekanatu jelonkowskiego.

PIĄTEK (27 października)

15.00 – wizyta w Ośrodku Wychowawczo – profilaktycznym Michael i Oratorium;

16.00 – spotkanie z Zespołem Katechetów;

17.00 – spotkanie ze wspólnotą Sióstr Michalitek.

Zakończenie wizytacji.