Michalici

Wypominki

03-11-2021

facebook twitter
Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki na wypominki.

Na stoliku przy wyjściu z kościoła znajdują się kartki na wypominki. Wypełnione imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub kancelarii z prośbą o modlitwę zarówno w czasie różańca w miesiącu listopadzie, jak i przez cały rok przed Mszą św. o godz. 11.30.

Prosimy o wyraźne zaznaczenie czy wypominki mają być listopadowe czy roczne.

 

Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących, za które zanoszone są wspólne modlitwy. Tradycja wypominków sięga X wieku.

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp Antoni Dydycz OFMCap: "Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogo się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna".