Michalici

Z bł. Piotrem Frassatim po szczyty świętości!

04-11-2023

facebook twitter
Podczas kolejnej konferencji „B9 – Bożej Dziewiątki” spotkaliśmy bł. Piotra Frassatiego, który uzmysłowił nam, jak Obietnice Serca Pana Jezusa zrealizowały się w jego pięknym życiu.

Najlepsi nauczyciele to ci, którzy nie tylko słowem, ale również przykładem własnego życia przekazują naukę i prawdziwą mądrość. Z pewnością do takich nauczycieli zaliczymy kolejnego „odkrywcę” Bożej miłości, którym jest bł. Piotr Frassati. Jego postać pomogła nam zrozumieć znaczenie IV obietnicy Najświętszego Serca Pana Jezusa: „Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci”.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od prezentacji jego historii, w której pomógł nam krótki film Franciszka Cofty. W komentarzu do tej produkcji ks. Krystian Rosada oraz ks. Emil Kurek ukazali nam, jak postać tego błogosławionego odpowiada na problemy obecnego czasu, a nawet stawia moment śmierci oraz ludzkich zmagań w zupełnie nowej, Bożej perspektywie przepełnionej nadzieją. Błogosławiony z Turynu daje przykład, jak przylgnięcie do Pana Boga przepełnia życie ludzkie nadzieją radością, której nie są w stanie przyćmić nawet najtrudniejsze doświadczenia ze śmiercią włącznie.

Na kolejnym etapie spotkania oddaliśmy głos samemu bł. Piotrowi Frassatiemu. Fragmenty listów tego Bożego odkrywcy przeczytał nam ministrant Tymek, wyposażony w górski ekwipunek, tak charakterystyczny dla błogosławionego bohatera naszej listopadowej B-Dziewiątki. Z odczytanych fragmentów mocno wynikało, jak ważną rolę w jego życiu odgrywało zawierzenie Opatrzności Bożej, swoistej nawigacji pomagającej zaufać i zawierzyć się Bogu w każdej sytuacji. Ta ufność i wiara w Boże prowadzenie stała się dla niego „bezpieczną ucieczką za życia” ale również pomogła mu przejść „z uśmiechem na ustach” przez bramę śmierci.

Na zakończenie zespół artystyczny złożony z członków scholii dziecięcej pod kierownictwem s. Diany Jonczyk zaprezentował układ taneczny ukazujący symbole Opatrzności Bożej i Bożej miłości, która jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności, a nawet – jak pokazał to bł. Piotr – pokonać smutek śmierci.

Zwieńczeniem konferencji było przypomnienie katechizmowych prawd dotyczących Opatrzności Bożej i zachęta, abyśmy za przykładem bł. Piotra Frassatiego nie wahali się zaufać Panu Bogu i zawierzyć mu naszą codzienność.

Zdjęcia: Bernard Rozen
Tekst: ks. Emil Kurek CSMA