Michalici

Za przewodniczką Maryją - październikowa B9 - Boża Dziewiątka

10-10-2022

facebook twitter
Młodzi zdobywcy wyruszyli na podbój kolejnych szczytów świętości. Przewodniczką na pierwszy z nich jest nie kto inny, jak Najświętsza Maryja Panna.

Wszak październikowy pierwszy piątek miesiąca przypada właśnie w jej wspomnienie: Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Tematem przewodnim spotkania było wezwanie z Litanii do Najświętszej Serca Pana Jezusa: Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Zatrzymaliśmy się nad sceną z Ewangelii, gdy ta tajemnica znalazła swoją realizację, czyli nad momentem zwiastowania. Dzięki dzieciom ze scholii i bielanek i ich rodzicom, którzy pod kierownictwem s. Diany Ewy Jończyk CSSMA oraz ks. Krystiana Rosady CSMA zaprezentowali tę scenę w programie teatralno-słowno-muzycznym mogliśmy mocniej doświadczyć misterium pierwszej tajemnicy radosnej.

Postawa Maryi: jej posłuszne wsłuchanie w Boży głos, powiedzenie Bogu „Tak” i wytrwała wierność temu słowu przez wszystkie dni życia, właśnie one stały się tematem krótkiej, „B-dziewiątkowej” konferencji ks. Krystiana Rosady CSMA i ks. Emila Kurka CSMA wprowadzającej do przeżywania Eucharystii. Maryja przetarła nam szlak do nieba i dała przykład, jak przyjmować Boga do swego serca.

Po Mszy Świętej nasi młodzi zdobywcy otrzymali karty z wizerunkiem pierwszej świętej postaci, Najświętszej Maryi Panny. Na ich rewersie znajdowało się również specjalne zadanie na ten miesiąc, które pomoże naszym młodym parafianom zamieniać usłyszane słowo w czyn.

Każde z dzieci, które przystąpiło do wyzwania praktyki pierwszych piątków miesiąca w tym roku duszpasterskim, jako zachętę do wytrwania na tej pięknej drodze otrzymało drobny upominek.

Otoczmy modlitwą wszystkich zdobywców B9, jak również zespół duszpasterski troszczący się w naszej parafii o formację umysłów i serc młodego pokolenia.

Tekst: ks. Emil Kurek CSMA
Zdjęcia: Andrzej Chęć